Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäheridir.Lebap welaýatynyň meýdany 93,730 km² bolup ol Owganystan we Özbegistan bilen araçäkleşýär.Welaýatda 1,334,500 adam ýaşaýar(2005 sanawy). Türkmenistanda iň beýik daglardan biri hasaplanýan Koytendag Dagy hem Lebap welaýatynda ýerleşyär. Türkmenistan-Hytaý "tebigy gaz" turbalary Lebap welaýatyndan başlap Özbegistan we Gazagystanyň üsti bilen Hytaýa iberilýär.Türkmenistan-Hytaý "Tebigy Gaz" turbalarynyň açylyşy 2009-njy ýylda Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagy bilen dabaraly çäre bilen açyldy.

Düzümi düzet

Şäherler we şäherçeler düzet

 1. Kerki
 2. Gazojak
 3. Magdanly
 4. Seýdi
 5. Türkmenabat

Etraplar düzet

 1. Hojambaz etraby
 2. Kerki etraby
 3. Darganata etraby
 4. Dänew etraby
 5. Halaç etraby
 6. Köýtendag etraby
 7. Saýat etraby
 8. Çärjew etraby
  Türkmenistanyň welaýatlary  
 
1-Ahal welaýaty (Änew) | 2- Balkan welaýaty (Balkanabat) | 3- Daşoguz welaýaty (Daşoguz) | 4- Lebap welaýaty (Türkmenabat)
5- Mary welaýaty (Mary)