Wikipediýa:Ýolbaşçylyk saýlawy

Local Request for AdministratorshipEdit

Salam. Men ýolbaşçylyga dalaşgär. Wikipediýa jemagatyndan maňa goldaw bermegini isleýärin. Wikipedia kadalaryny Türkmençä terjime etjek, şoňa görä Wikipediýany dolandyrjak we Wikipediýa okyjylaryny goşant goşmaga höweslendirjek käbir pikirlerim bar. Öňünden minnetdar.

Hi, please support me on my candidacy for sysop status. Thank you in advance --Gallanttm (talk

AdministratorlykEdit

Local Request for AdministratorshipEdit

Salam. Men ýolbaşçylyga dalaşgär. Wikipediýa jemagatyndan maňa goldaw bermegini isleýärin. Wikipedia kadalaryny Türkmençä terjime etjek, şoňa görä Wikipediýany dolandyrjak we Wikipediýa okyjylaryny goşant goşmaga höweslendirjek käbir pikirlerim bar. Öňünden minnetdar.

Hi, please support me on my candidacy for sysop status. Thank you in advance --Ruhubelent (talk) 15:36, 23 iýul 2018 (UTC)

  Support/Goldaýaryn--Muhammetnyýaz (talk) 00:37, 17 oktýabr 2019 (UTC)

Local Request for Administratorship extension - 26/04/2019Edit

Salam Wikipediýa jemagaty. 3 aý bäri admin men we 10 günden tamamlanýar administratorlygym, men administratorlygym ýene 3 aý uzadylmagyna talyp. Munuň üçin sizlerden goldaw isleýärin. Öňünden minnetdar. --Ruhubelenthabarlaş 10:16, 23 oktýabr 2018 (UTC)

English: Hi Wikipedia community. I am an admin here for 3 months and my status expires within 10 days, I want my term be extended for another 3 months. I want your support for this. Thank you in advance. --Ruhubelenthabarlaş 10:16, 23 oktýabr 2018 (UTC)

Local Request for Administratorship extensionEdit

Salam Wikipediýa jemagaty. 9 aý bäri admin men we 6 günden tamamlanýar administratorlygym, men administratorlygym ýene uzadylmagyna talyp. Munuň üçin sizlerden goldaw isleýärin. Indiki maksadym Türkmençe Wikipediýany özbaşyna bir býurokrata mätäçlik çekýän jemgyýet derejesine ýetirmek. Öňünden minnetdar. --Ruhubelenthabarlaş 01:06, 26 aprel 2019 (UTC)

English: Hi Wikipedia community. I am an admin here for 9 months and my status expires within 6 days, I want my term be extended. I want your support for this. My next target is to make Turkmen Wikipedia a community so big that requires a bureaucrat on its own. Thank you in advance. --Ruhubelenthabarlaş 01:06, 26 aprel 2019 (UTC)

  •   Support/Goldaýaryn--Turkmen (talk) 20:49, 27 aprel 2019 (UTC)

Local Request for Administratorship extension/TurkmenEdit

Ben burada 6 aylık hizmetli (sysop) oldum. Şimdi yeniden projeye (TkWiki) katkı vermek istiyorum. Burada temizlik işleri yapmayı düşünüyorum (önceki gibi). Türkmence anlıyorum sadece konuşamıyorum. Türkmence Vikide 30-dan fazla sayfa (makale) yaratdım. Projeye yeniden katkı vermek için desteğinize ihtiyacım var. Teşekkürler.--Turkmen (talk) 18:08, 28 aprel 2019 (UTC)

BýurokratEdit

LinksEdit